Fakta om Brønnøy kalk

ETABLERT:
1. juni 1997

LOKALISERT:
Akselberg, 8960 Hommelstø. Brønnøy kommune.

Brønnøy Kalk disponerer egen utskipningsterminal med ca. 150 utskipninger hvert år. Knuseverk, lager og utskiping er plassert ved Remman i Ursfjorden.

Kjøper varer og tjenester for ca. 75 millioner årlig fra lokale leverandører på Sør-Helgeland.

Bidrar direkte og indirekte til øvrig virksomhet og bosetting i Velfjord.

Støtter aktivt frivillig virksomhet og idrettsaktiviteter i lokalsamfunnet.

Prioriterer lokal kompetent arbeidskraft og moderne produksjonsteknologi. 

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS