Fakta om kalk

Kalk CaCO3 (kalsiumkarbonat)

 • Kalkstein og marmor består av mineralet kalkspat
 • Ren kalkspat er hvit eller fargeløs
 • Kalkstein er en sedimentær bergart, mens marmor er en metamorf bergart dannet ved omvandling av kalkstein under trykk og temperatur
 • Forekomstene på Akselberg består geologisk sett av kalkspatmarmor
 • Det finnes også andre vanlige karbonatmineraler og bergarter, som for eksempel dolomitt/dolomittmarmor, som utvinnes flere steder i Nordland
 • Karbonatbergarter av ulik renhet finnes utbredt over hele verden
 • De fleste karbonatbergartene er dannet ved biologisk utfelling av marine organismer
 • Ordet kalk kommer fra latinsk (calx). Mineralet har egentlig to navn på norsk, kalkspat er fra tysk (kalkspat) og kalsitt er fra engelsk (calcite).

Kvaliteten på kalksteinen defineres i tre kategorier:

 1. Spettet marmor som har fått navnet etter de karakteristiske sorte prikkene av grafitt som finnes i steinen
 2. Båndet marmor har vekslende lyse og mørke lag
 3. Uren marmor har høyt innhold av silikater og kan ikke brukes i produksjonen 

 

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS