Logistikk

Brønnøy Kalk AS har kaianlegg i Remman, Ursfjorden. Der er også lager og knuserverk. Kalksteinen blir fraktet fra dagbruddet på Akselberg med tippsemitrailere opp til Remman for knusing. En transport på ca. 5 km.

Transporten av kalksteinen i bruddet blir ivaretatt av innleid entreprenør T. Engene AS, Gol. T. Engene AS har anskaffet 9 store Man tippsemitrailere som kjører i bruddet. Transportveien i bruddet ble asfaltert sommeren 2008 og er for det meste i tunnel. T. Engene har kontor og tilholdssted på Forbergskog i Velfjord.

Nærmere info ved driftsleder hos T. Engene, Rune Saus, tlf: 99 43 05 12. 

Transporttunnelen er ca. 4000 m lang, og innehar både kjernelager og verkstedhall. Etter knusing transporteres kalken med transportbånd ut på lager.

Utskipningen foregår med lastebåt som går kontinuerlig mellom Remman og direkte ned til Molde der fabrikken til Hustadmarmor AS ligger.

Ettersyn og vedlikehold/service av elektriske installasjoner ved anlegget,  utføres av innleid firma Maasoe AS. Maasoe AS har pr i dag 2 heltidsansatte hos Brønnøy Kalk AS. De disponerer eget kontor i administrasjonsbygget på Akselberg. 

 

 

 

 

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS