Lokalt nyhetsbilde

2009 | 2012 | 2016

Miljøstasjon ved Brønnøy Kalk AS

31.08.2009

En egen industrimiljøstasjon for kildesortering av avfallet som fremkommer ved bedriften er et prosjekt ved Brønnøy Kalk AS som er godkjent og ferdig finansiert.

Brønnøy Kalk AS er ikke storprodusent av vanlig søppel, men ved enhver industribedrift vil det alltid bli en del industriavfall. For eksempel utslitte maskindeler, elektriske komponenter og kabler, transportemballasje fra leveranser etc. etc. 
En veldefinert miljøstasjon vil hjelpe og stimulere til enda bedre oppfølging internt i organisasjonen. En slik løsning er svaret på hvor man skal plassere alt ubrukelig materiale som alltid har vert et hodebry.

Nyheter om geologi

 

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS