Lokalt nyhetsbilde

2009 | 2012 | 2016

Nærings- og handelsdepartementet

24.04.2012

Klage på ekspropriasjon av utvinningsrett tas ikke til følge.

Klage fra Øyvind Olsen over nærings- og handelsdepartementets vedtak av 9. november 2011 om å gi samtykke til ekspropriasjon av utvinningsrett m.m. til kalkforekomst tas ikke til følge.

 

Nyheter om geologi

 

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS