”Brønnøy Kalk er en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy kommune"

 

Vekst og verdiskaping i Brønnøy Kalk

Brønnøy Kalk AS er et heleid datterselskap av norskeide Hustadkalk AS. Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/ kalkspat til Hustadmarmor i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom en nøktern drift på Akselberg de siste 10 årene har vi utviklet oss til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

Kalken fra Velfjord er en del av hverdagen til mange millioner mennesker i Europa. Råstoffet prosesseres til Hydrocarb og brukes bl.a. i papirindustrien, men også i andre produkter.

Visjon

Vår visjon er basert på en bærekraftig og optimal utnyttelse av kalkstein/kalkspat i Velfjord. Her er det mineralforekomster for bergverksdrift i mange tiår framover. Derfor har vi investert i medarbeidere med høy fagkompetanse, moderne maskiner, god infrastruktur og en effektiv drift. I tillegg prioriterer vi et konstruktivt samspill med kommunale og regionale myndigheter.

Opplæring og praksisplasser

Vi samarbeider med skoler og undervisningsmiljøer for å gjennomføre intern opplæring, lærlingeordninger og praksisplasser. Dette ser vi på som en fornuftig investering i neste generasjons kunnskapsbase.

Foredrag og omvisninger for besøkende er andre tiltak for å vise et moderne bergverk i aktivitet.

HMS

Helse, miljø og spesielt sikkerhet er høyt prioritert. Målet for vår virksomhet er å bruke de beste løsningene i bedriften og være et eksempel for våre omgivelser. På den måten kan vi skape varige verdier for våre eiere og samfunnet.

Les mer om HMS hos oss her »

Om bergindustrien

Bergindustrien i Norge omsatte i 2007 for 10,4 milliarder kroner og eksporterte for 6,1 milliarder kroner. For å utvikle en mineralforekomst, trenger bergindustrien langsiktighet og forutsigbarhet. Store ressurser brukes på reguleringsarbeid, dokumentasjon, bygging av infrastruktur og produksjonsutstyr.

I tillegg til kalkstein (vårt hovedprodukt) produserer vi jordbrukskalk og kalksingel til landbruket på Sør-Helgeland. Til tross for stor årlig produksjon av kalkråstoff, er aktiviteten vår lite synlig fra RV76.

I et område med lite industrivirksomhet, er det motiverende å se at vi kan bidra positivt i lokalsamfunnet. Dette samspillet har en stor verdi for framtidig utvikling.

Topp

Alle rettigheter tilhører Brønnøy Kalk - Innholdsoversikt | Siteman CMS