Kalk – en viktig ressurs

Kalkstein fra Brønnøy Kalk er en viktig ingrediens i europeisk papirproduksjon.

Vi er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor AS i Elnesvågen utenfor Molde. Gjennom vår drift i Velfjord de siste 20 årene er vi en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.


Brønnøy Kalk vurderer utvidelse av kaiområdet i Remman

Brønnøy Kalk har et behov for å øke fleksibiliteten for utskipning av ulike produkttyper. Selskapet har et 100-års perspektiv og formålet er å legge til rette for en mulig utvidelse av dagens kaianlegg og økt areal for mellomlagring av kalk og stein. Endelig beslutning om utvidelse er ikke fattet.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Brønnøy kalk nå om igangsettelse av privat reguleringsplanforslag for deler av eiendommen gnr/bnr 18/1 i Brønnøy kommune. Kommunen har besluttet det ikke er nødvendig med konsekvensutredning, men merknader og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsendringen bes kan sendes til:

Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller eller e-post; post@proinvenia.no , evt. direkte til anders.lund@proinvenia.no

Frist for å komme med merknader er satt til 18.09.2020

Les mer

 

Grunnet Covid-19 har vi besluttet å avlyse årets åpen dag hos oss i Brønnøy Kalk. Det er en tøff tid for mange, og vi vil gjøre hva vi kan for at alle skal holde seg friske. Det viktigste nå, er at vi alle fortsetter den gode jobben med å følge de råd og regler som gjelder. Vi har stor tro på å kunne komme tilbake sterkere til neste år, og gleder oss til å se dere alle igjen. Ta vare på hverandre.

 

28. oktober 2019 hadde vi NRK på besøk med programmet Norge nå:
Norge nå 28.10.2019

Kunne du tenke deg en karriére hos oss?

Brønnøy Kalk AS er alltid på utkikk etter kvalifiserte og kompetente medarbeidere innenfor våre fagområder.

Les mer

Bærekraftig drift med sikkerhet i høysetet

Brønnøy Kalk AS er alltid på utkikk etter kvalifiserte og kompetente medarbeidere innenfor våre fagområder.

Les mer