Søknad om sponsormidler for 2019

Brønnøy Kalk ønsker å støtte lag og foreninger som i hovedsak ligger i Brønnøy kommune.

Søknad om støtte/sponsormidler må være oss i hende senest 31. januar 2019, tildeling skjer i mars 2019.

Søknad sendes på mail til:

terje.nubdal@nomin.no

Merkes: sponsormidler